Vergoeding

Dieetadvisering zit in de basisverzekering. Iedereen heeft recht op 3 behandeluren per jaar. (180 minuten) Een eerste consult is meestal 60 minuten. De vervolgconsulten zijn 15 – 30 minuten per keer.

Wanneer u een aanvullende verzekering heeft, bestaat de mogelijkheid dat u recht heeft op extra vergoeding dieetadvisering. Check dit even bij uw zorgverzekering.

Indien u wordt doorverwezen via een zorgprogramma van Meditta of Pozob (ketenzorg) heeft u ook recht op vergoeding voor dieetadvisering. Hierbij geldt het voordeel dat de kosten niet van uw eigen risico afgaan.

Mocht u buiten de vergoeding om nog een consult willen, dan gelden de volgende tarieven:

Eerste consult
€111,- (60 minuten + individueel dieetvoorschrift)

Vervolgconsult
€18,50 per kwartier

Individueel dieetvoorschrift
€37,-

Telefonisch of E-mail consult
€18,50 per kwartier

Toeslag huisbezoek
€20

Consulten die niet 24 uur van te voren worden afgemeld, zullen bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten kunt u niet bij de zorgverzekeraar declareren.