Vergoeding

Dieetadvisering zit in de basisverzekering. Iedereen heeft recht op 3 behandeluren per jaar. (180 minuten) Een eerste consult is meestal 60 minuten. De vervolgconsulten zijn 15 – 30 minuten per keer.

Wanneer u een aanvullende verzekering heeft, bestaat de mogelijkheid dat u recht heeft op extra vergoeding dieetadvisering. Check dit even bij uw zorgverzekering.

Indien u wordt doorverwezen via een zorgprogramma van Meditta of Pozob (ketenzorg) heeft u ook recht op vergoeding voor dieetadvisering. Hierbij geldt het voordeel dat de kosten niet van uw eigen risico afgaan.

Mocht u alle tijd hebben opgemaakt waarvoor u vergoeding krijgt, dan zal ik u altijd tijdig een seintje geven. Het is dan aan u of u op dat moment verder wilt gaan met de dieetbegeleiding.

Uiteraard heeft u elk kalenderjaar opnieuw recht op vergoeding voor dieetadvisering.

Mocht u buiten de vergoeding om toch een consult willen, dan geldt het volgende tarief:

€17,50,- per kwartier